In bài viết

Thừa Thiên Huế cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ 22/4

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 22/4, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

21/04/2024 16:56
Thừa Thiên Huế cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ 22/4- Ảnh 1.

TP. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế là 2 địa phương triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID từ ngày 22/4

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa thông báo thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, từ ngày 22/4, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2.

Các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp vẫn có thể thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Trường hợp đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp nếu có nhu cầu nộp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID vẫn thực hiện nộp phí theo quy định.

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của công dân trên VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Trường hợp công dân có nhu cầu nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy) thì được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 22/4, Sở Tư pháp Hà Nội cũng triển khai thí điểm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID sẽ đem lại rất nhiều lợi ích phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người dân có thể ngồi ở nhà thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID chỉ với vài thao tác đơn giản trong 2-3 phút.

Nhật Anh