In bài viết

Thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân

(Chinhphu.vn) – Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác tuyển sinh Công an nhân dân.

01/09/2020 15:13

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, thông tin về tuyển sinh phải được niêm yết công khai ít nhất 45 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác, không kịp thời.

Dự thảo nêu rõ về thực hiện dân chủ trong sơ tuyển tuyển sinh. Theo đó, sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân, gồm: tiếp nhận đăng ký dự tuyển; kiểm tra sức khoẻ; kiểm tra học lực, hạnh kiểm; năng khiếu, các khả năng khác và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, hoàn thiện hồ sơ dự tuyển nộp về trường Công an nhân dân theo quy định về tuyển sinh của Bộ Công an.

Hội đồng sơ tuyển bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định của Bộ Công an, làm việc công khai, dân chủ và quyết định theo đa số. Công khai cho người dự tuyển biết kết quả sơ tuyển, tiếp nhận đề nghị phúc tra kết quả sơ tuyển của người dự tuyển và tổ chức phúc tra sơ tuyển, thông báo lại kết quả cho người dự tuyển.

Thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển

Trường Công an nhân dân thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban chuyên môn theo thẩm quyền để thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an. Những người có con, vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng dự tuyển thì không được tham gia Hội đồng tuyển sinh và các ban chuyên môn cho Hội đồng tuyển sinh.

Trường Công an nhân dân tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, thi tuyển, xét tuyển phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, vùng tuyển, trình tự, thủ tục, thời gian; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy chế, quy định.

Tại các điểm tổ chức thi tuyển, xét tuyển phải có hòm thư, số điện thoại liên hệ để thí sinh góp ý về công tác tuyển sinh, phản ánh những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh phải kiên quyết, xử lý đúng quy chế tuyển sinh đối với cán bộ và thí sinh vi phạm quy chế tuyển sinh; thực hiện nghiêm chế độ bảo mật về địa điểm, thời gian, nhân sự tham gia công việc về đề thi, bảo quản bài thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo đúng quy chế tuyển sinh. Kết quả chấm thi, chấm phúc khảo phải được niêm yết công khai tại trường hoặc trên trang thông tin điện tử của trường và gửi phiếu báo điểm thi, điểm phúc khảo đến thí sinh đúng thời gian quy định.

Hội đồng tuyển sinh quyết định phương án điểm xét tuyển theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. Thông báo công khai điểm thi, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển (theo số báo danh dự thi) theo quy định.

Trường Công an nhân dân gửi giấy báo chiêu sinh, tiếp nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển trong thời gian quy định.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

LP