In bài viết

Bộ VHTT&DL: Tổ chức lễ hội trật tự, an toàn, tiết kiệm, văn minh

(Chinhphu.vn) - Ban tổ chức lễ hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để tổ chức lễ hội Xuân trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc.

01/02/2024 16:35
Bộ VHTT&DL: Tổ chức lễ hội trật tự, an toàn, tiết kiệm, văn minh- Ảnh 1.

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) đề nghị sở VHTT&DL, sở văn hóa, thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai việc tham mưu chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội.

Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của nhân dân và du khách trong việc thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 11, quy định của Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo của Bộ VHTT&DL.

Sở VHTT&DL, sở văn hóa, thể thao chỉ đạo, yêu cầu ban tổ chức lễ hội thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm tổ chức lễ hội trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và Nhà nước.

Song song với đó tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của nghi lễ truyền thống trong các hoạt động lễ hội.

Thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở VHTT&DL, Sở Văn hóa, thể thao báo cáo về Bộ VHTT&DL (qua Cục Văn hóa cơ sở) để kịp thời xem xét, giải quyết.

DA