In bài viết

Thuê dịch vụ bảo trì phần mềm có được chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) – Việc chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi thuộc một trong những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật này.

03/10/2019 07:02

Đơn vị ông Thịnh Thực (Hà Nội) muốn thuê dịch vụ bảo trì phần mềm hiện đang sử dụng (đã được đầu tư trước đó), nhưng tính tổng chi phí trong 1 năm thì tổng giá trị công ty đang cung cấp phần mềm, bản quyền do chính công ty này cung cấp là 360 triệu đồng.

Ông Thực hỏi, đơn vị ông có được thực hiện chỉ định thầu không? Hay phải đấu thầu rộng rãi?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc chỉ định thầu chỉ được thực hiện khi thuộc một trong những trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật này.

Theo đó, chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất cụ thể của gói thầu để xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp.

Chinhphu.vn