In bài viết

Thương binh có lương hưu, hưởng quyền lợi BHYT thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bố của bà Nguyễn Quỳnh Lê (Hà Nội) đang hưởng đồng thời trợ cấp thương binh và lương hưu hằng tháng, sử dụng thẻ BHYT có ký hiệu HT. Bà Lê hỏi, bố của bà muốn đổi thẻ BHYT sang ký hiệu CC có được không? Thẻ BHYT ký hiệu HT có ảnh hưởng gì đến quyền lợi hay không?

29/06/2022 16:20

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT để đổi mã quyền lợi hưởng BHYT  - Ảnh 1.

Người đang hưởng lương hưu, đồng thời là người có công với cách mạng thì được quỹ BHXH đóng theo đối tượng người hưởng lương hưu và mức hưởng BHYT theo đối tượng người có công

Căn cứ quy định Khoản 7, Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Vì vậy, trường hợp của bố của bà là người đang hưởng lương hưu, đồng thời là người có công với cách mạng thì được quỹ BHXH đóng theo đối tượng người hưởng lương hưu và mức hưởng BHYT theo đối tượng là người có công (cao hơn theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2013/QH13). 

Để đổi mã quyền lợi hưởng BHYT đề nghị bố của bà lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), kèm theo giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn gửi cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại Điều 23 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 20/6/2020 của BHXH Việt Nam, hoặc liên hệ cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn