In bài viết

Thượng tướng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ cho lực lượng kỹ thuật toàn quân

(Chinhphu.vn) – Tập trung bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành kỹ thuật theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nội dung công tác kỹ thuật trong 9 nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định.

20/02/2021 18:19

Thượng tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Kỹ thuật. Ảnh QĐND

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Tổng cục Kỹ thuật, ngày 20/2.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đã báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tổng cục Kỹ thuật.

Theo đó, năm qua Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật toàn quân triển khai thực nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Tổng cục Kỹ thuật và các đơn vị kỹ thuật toàn quân có sự thay đổi về tổ chức, lực lượng, yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật đòi hỏi ngày càng cao…

Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của trên, đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt các mặt công tác.

Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình bày báo cáo.

Nổi bật như: Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, dịch bệnh cũng như các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. 

Thực hiện tốt chức năng là cơ quan đầu ngành kỹ thuật toàn quân, tích cực triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu, trọng tâm nâng cao chất lượng đồng bộ vũ khí thiết bị kỹ thuật; quy hoạch cơ sở bảo đảm kỹ thuật theo hướng chính quy, thống nhất; cải tiến, hiện đại hóa vũ khí thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. 

Cùng với đó, Tổng cục Kỹ thuật đã làm tốt công tác tham mưu giúp các hội đồng nghiệm thu so sánh, đánh giá các loại vũ khí thiết bị kỹ thuật. Đề xuất báo cáo Bộ Quốc phòng về chủ trương sửa chữa một số loại vũ khí thiết bị hiện đại, vật tư kỹ thuật đặc chủng.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư, nâng cấp các cơ sở bảo đảm kỹ thuật; năng lực, chất lượng sửa chữa vũ khí thiết bị kỹ thuật và sản xuất vật tư kỹ thuật tại các nhà máy, xí nghiệp trong toàn quân từng bước được nâng lên. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật năm 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra; hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân bảo đảm an toàn.

Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích tiêu biểu của Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật toàn quân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu của Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật toàn quân, yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tiếp thu các ý kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, điều chỉnh bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai thực hiện các mục tiêu đã xác định trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật quân đội tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo các đơn vị kỹ thuật toàn quân triển khai công tác kỹ thuật trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; 

Bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, tốt chất lượng vũ khí thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tập trung bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” và các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành kỹ thuật theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nội dung công tác kỹ thuật trong 9 nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định.

Xây dựng Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Trên cơ sở những kết quả, thành tích tiêu biểu đã đạt được, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Kỹ thuật quan tâm chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch huấn luyện kỹ thuật; tăng tập huấn, diễn tập, hội thi, hội thao. Chú trọng công tác đối ngoại kỹ thuật theo đúng tinh thần đối ngoại quốc phòng của Đảng mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định. Tham mưu với Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao trong toàn quân. 

Chú trọng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tổ chức, biên chế, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật. Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học vào giải quyết các yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa, bảo quản, niêm cất vũ khí thiết bị kỹ thuật, chế thử vật tư kỹ thuật.

Quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ, chỉ huy, quản lý, xây dựng Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.