In bài viết

Tiền Giang: Cử tri ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2023 – 2025.

03/04/2024 16:08
Tiền Giang: Cử tri ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.

Một góc thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

UBND thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại các xã, phường, thị trấn thực hiện việc sắp xếp, UBND cấp xã thành lập các Tổ lấy ý kiến và phân công nhân sự phục vụ cho quá trình lấy ý kiến cử tri, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Công tác niêm yết danh sách cử tri (bao gồm cử tri thường trú và tạm trú), tài liệu lấy ý kiến được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai. Công tác phát phiếu được tiến hành trực tiếp đến từng hộ gia đình theo từng ấp, khu phố. Công tác kiểm phiếu được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định.

Kết quả lấy ý kiến cử tri

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Châu Thành, đối với việc nhập thị trấn Tân Hiệp và xã Tân Lý Tây thành 01 đơn vị hành chính, lấy tên gọi là thị trấn Tân Hiệp, 6.290/6.291 cử tri thị trấn Tân Hiệp ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,98%; có 11.373/11.381 cử tri xã Tân Lý Tây ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,93%.

Đối với việc nhập xã Hữu Đạo, xã Dưỡng Điềm và xã Bình Trưng, huyện Châu Thành thành 01 đơn vị hành chính, lấy tên gọi là xã Bình Trưng, có 3.872/3.918 cử tri xã Hữu Đạo ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,83%; 5.521/5.610 cử tri xã Dưỡng Điềm ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,41%; có 7.887/7.891 cử tri xã Bình Trưng ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,95%.

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, đối với việc nhập Phường 1 và Phường 7 thành một đơn vị hành chính, lấy tên gọi là Phường 1, có 5.707/5.745 cử tri Phường 1 ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,34%; có 7.425/7.449 cử tri Phường 7 ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,68%.

Đối với việc nhập Phường 2, Phường 3 và Phường 8 thành một đơn vị hành chính, lấy tên gọi là Phường 2, có 10.610/10.719 cử tri Phường 2 ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,98%; có 8.054/8.118 cử tri Phường 3 ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,21%; 7.855/8.023 cử tri Phường 8 ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,91%.

Mời bạn đọc xem Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Tiền Giang: