In bài viết

Tiền Giang: Đang xem xét, phê duyệt hỗ trợ cho các F0, F1

(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Nguyễn Thanh Việt (Tiền Giang) có 5 người mắc COVID-19 (F0) từ ngày 13/11-13/12/2021, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ hỗ trợ gì từ chính quyền địa phương. Ông Việt đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời trường hợp của gia đình ông.

14/04/2022 11:20

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời như sau:

Ông Nguyễn Thanh Việt, sinh năm 1994, là F0, áp dụng biện pháp cách ly y tế và điều trị tại nhà (ấp Bình Thuận, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy), thời gian cách ly y tế và điều trị tại nhà đối với ông là 32 ngày (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 16/12/2021).

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn, các chính sách hỗ trợ khác của Chính phủ đối với ông và các ca F0 cùng hộ được UBND xã Tam Bình lập danh sách (trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ đợt 2 tại Công văn số 01/UBND ngày 21/1/2022) gửi UBND huyện Cai Lậy xem xét gửi Sở Y tế thẩm định theo quy định.

Trên cơ sở đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1 của UBND xã Tam Bình và UBND các xã trên địa bàn, UBND huyện Cai Lậy đã lập danh sách trình Sở Y tế thấm định, xét duyệt trình UBND tỉnh phê duyệt theo thấm quyền tại Tờ trình số 11/TTr- UBND ngày 21/1/2022.

Trường hợp của ông và các ca F0 cùng hộ đã được Sở Y tế thẩm định hồ sơ và đang chờ UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Đến khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh thì huyện Cai Lậy mới có cơ sở chi trả chính sách hỗ trợ và UBND xã sẽ chủ động thông báo cho ông biết.

Chinhphu.vn