In bài viết

Tiền Giang: Phường sẽ thông báo gia đình ông Nguyễn Huy Quốc khi chi trả hỗ trợ

(Chinhphu.vn) – Gia đình ông Nguyễn Huy Quốc (Tiền Giang) đã làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho 2 trẻ em mắc COVID-19 là Nguyễn Ngọc Thiên Thanh (2006) và Nguyễn Ngọc Thiên Kim (2018), nhưng đến nay đã gần 9 tháng vẫn chưa được giải quyết. Ông Quốc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc hỗ trợ.

30/06/2022 12:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời như sau:

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của 2 cháu thuộc trường hợp F0, F1 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ đã được UBND thị xã Gò Công gửi về Sở Y tế để tổng hợp trình UBND tỉnh, hiện nay đang chờ phê duyệt, cháu Nguyễn Ngọc Thiên Kim (đợt 2), cháu Nguyễn Ngọc Thiên Thanh (đợt 9).

Do số lượng hồ sơ giải quyết hỗ trợ đối tượng F0, F1 của tỉnh vừa qua khá lớn, do đó phải mất nhiều thời gian để kiểm tra, thẩm định, giải quyết theo thứ tự các đợt đề nghị của các huyện, thành, thị. Đến khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh thì thị xã Gò Công mới có cơ sở chi trả chính sách hỗ trợ và UBND phường sẽ chủ động thông báo ngay cho gia đình ông được biết.

Chinhphu.vn