In bài viết

Tiền Giang trả lời về các đối tượng F1 chưa được hỗ trợ do COVID-19

(Chinhphu.vn) – Tháng 11/2021, chị ông Nguyễn Hoàng Thương (Tiền Giang) bị mắc COVID-19 (F0) và các cháu ông là người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1), có khai báo y tế, được cách ly tại nhà. Khi hết cách ly đã nộp đủ hồ sơ nhưng chỉ có chị của ông được nhận tiền hỗ trợ, còn các thành viên là F1 thì không được nhận.

28/06/2022 11:02

Ông Thương hỏi, vì sao các trường hợp F1 không được nhận tiền hỗ trợ?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời như sau:

Qua xác minh, ông Nguyễn Hoàng Thương là người nhà của trường hợp F0 Nguyễn Thị Hoài Tâm, có kết quả dương tính ngày 17/11/2021. Sau khi ghi nhận trường hợp F0 Nguyễn Thị Hoài Tâm, Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã đã chỉ đạo tổ truy vết tiến hành xác minh các trường hợp liên quan. Qua báo cáo xác minh, truy vết ngày 17/11/2021 thì các trường hợp liên quan đến F0 Nguyễn Thị Hoài Tâm gồm có 2 trường hợp F1 là: Nguyễn Văn Ngọt và Nguyễn Tấn Minh Đạt, sau đó F1 Nguyễn Tấn Minh Đạt tiếp tục có kết quả dương tính.

Do đó, ngoài 2 trường hợp nêu trên thì không có trường hợp nào khác làm hồ sơ hỗ trợ vì không có tên trong hồ sơ quản lý F0 và hồ sơ báo cáo truy vết. 

Trường hợp Nguyễn Văn Ngọt đã được nhận tiền hỗ trợ. Trường hợp Nguyễn Tấn Minh Đạt thuộc đối tượng trẻ em, nhưng hồ sơ thiếu giấy khai sinh, Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19, Tổ tham mưu giúp việc của xã đã thông báo để gia đình nộp bổ sung nhưng không nhận được hồ sơ bổ sung, nên không được làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Chinhphu.vn