In bài viết

Tiền hỗ trợ đã được chuyển vào tài khoản ông Phùng Văn Đặng

(Chinhphu.vn) – Ông Phùng Văn Đặng (tỉnh Hải Dương) đăng ký nhận tiền hỗ trợ qua ứng dụng VSSID từ ngày 14/10/2021 đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, ứng dụng báo là hồ sơ không hợp lệ. Khi tra thông tin trên Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì báo đã nhận tiền. Ông Đặng hỏi, số tiền hỗ trợ của ông đang ở đâu?

25/02/2022 10:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Ngày 22/10/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt hồ sơ chi hỗ trợ đối với ông Đặng. Tuy nhiên, do ông Đặng cung cấp sai số tài khoản nên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã liên hệ trực tiếp với ông Đặng và yêu cầu ông cung cấp lại số tài khoản. Ngày 8/12/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã chuyển trả tiền chi hỗ trợ đối với ông Đặng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, số tiền hỗ trợ đã được chuyển vào tài khoản cá nhân do ông Phùng Văn Đặng đăng ký lại với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Về việc ông tra trên Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì trạng thái là đã nhận tiền nhưng ông kiểm tra tài khoản chưa nhận được là do tại thời điểm chuyển trả tiền chi hỗ trợ thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thông báo đã nhận nhưng do ông cung cấp sai số tài khoản. Mặt khác, cùng một thời điểm cơ quan Bảo hiểm xã hội nhận được số hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp rất lớn nên thời gian xử lý chuyển tiền bị chậm. Thay mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, Chăm sóc khách hàng tiếp thu ý kiến phản ánh của ông Đặng để hoàn thiện các dịch vụ hướng tới phục vụ người dân được kịp thời.

Chinhphu.vn