In bài viết

Tiếp thu kiến nghị về chính sách BHYT cho cán bộ tại xã đảo

(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Kiên Giang đề nghị miễn 100% BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang công tác tại các xã đảo như đối với nhân dân trên xã đảo vì các đối tượng trên hưởng lương, phụ cấp rất thấp và điều kiện đi lại khó khăn.

03/09/2019 07:02

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Kiên Giang như sau:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi thành một số điều của Luật BHYT, về mức hưởng BHYT đối với các trường hợp quy định tại Khoản  1 và 7 của Điều 22 của Luật BHYT thì quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với các mức hưởng của người tham gia BHYT theo từng nhóm đối tượng tham gia BHYT quy định trong Luật BHYT, không quy định phạm vi mức hưởng BHYT theo các địa bàn công tác khác nhau của các đối tượng, trừ một số đối tượng đặc biệt (thuộc các lực lượng vũ trang trong quân đội, an ninh…) mức hưởng cụ thể khi đi khám chữa bệnh BHYT do Chính phủ quy định.

Hiện nay nhân dân sinh sống tại các xã đảo, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT, đồng thời được hưởng mức hưởng 100% chi phí khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Bộ Y tế xin tiếp thu ý kiến cử tri, sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu và đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội trong khi sửa đổi Luật BHYT với nội dung: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các xã đảo, huyện đảo khó khăn được hưởng mức hưởng BHYT như áp dụng mức hưởng đối với người dân tại các xã đảo, huyện đảo tham gia BHYT.

Chinhphu.vn