In bài viết

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên

(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo 142/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của đoàn viên thanh niên, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh.

02/04/2013 15:58

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của đoàn viên thanh niên - Ảnh minh họa

Đồng thời, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh, thiếu niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần đặc biệt quan tâm đến công tác vận động, giáo dục thanh, thiếu niên về lòng yêu nước, yêu Tổ quốc, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, ý thức, trách nhiệm công dân, chấp hành pháp luật; từ đó, giúp thanh, thiếu niên xác định rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, gia đình và bản thân.

Bên cạnh đó phát huy hơn nữa trong định hướng chính trị, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên thông qua hệ thống báo chí của Đoàn, với phương châm "xây cái tốt, chống cái xấu", đẩy lùi hiện tượng tiêu cực, góp sức chung vào sự nghiệp giáo dục thanh, thiếu niên.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy mạnh mẽ phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" và các phong trào thi đua yêu nước khác trong thanh niên. Kịp thời đánh giá, phát huy những điểm mạnh, điều chỉnh những hạn chế của phong trào để thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các Bộ, cơ quan Trung ương và chính quyền các cấp cần dành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên và công tác thanh niên; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hỗ trợ thanh niên học tập, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực trẻ, giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Hiển