In bài viết

Tiếp tục tổ chức "Giải thưởng Ernst & Young - Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp"

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức "Giải thưởng Ernst & Young - Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp" năm 2014.

02/04/2013 16:51

Giải thưởng “Ernst & Young – Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp” là phiên bản được triển khai tại Việt Nam của “Entrepreneur of the year”, giải thưởng vinh danh doanh nhân được cộng đồng quốc tế đánh giá cao do Ernst & Young – tổ chức hàng đầu thế giới cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn sáng lập, đăng ký bản quyền tổ chức từ 1986.

“Giải thưởng Ernst & Young – Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp” lần thứ nhất được tổ chức năm 2011 nhằm tôn vinh các doanh nhân có quá trình phấn đấu bền bỉ, vượt qua khó khăn để thành lập, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đạt được thành công xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Các giải thưởng được xét trao tại “Ernst & Young – Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp” bao gồm hai loại giải thưởng: một giải thưởng quốc gia và một số giải thưởng dành cho các lĩnh vực được phân loại cụ thể (lĩnh vực mới nổi, lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực viễn thông-công nghệ thông tin).

Theo quy chế tổ chức giải thưởng, để có thể được đề cử, ứng cử, ứng viên không phân biệt người Việt Nam hay người nước ngoài, phải đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn. Đó là: ứng viên phải là chủ sở hữu doanh nghiệp, hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động hiện nay của doanh nghiệp và doanh nghiệp này phải được thành lập, đang hoạt động liên tục tại Việt Nam ít nhất 5 năm; Hoặc ứng viên phải là người sáng lập hoặc đồng sáng lập ra doanh nghiệp được thành lập, hoạt động và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam và hiện vẫn đang giữ cương vị lãnh đạo cao cấp (chủ tịch, Tổng Giám đốc) của doanh nghiệp.

Phương Hiển