In bài viết

Tiêu chí nhân sự có bị coi hạn chế nhà thầu?

(Chinhphu.vn) – Việc lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn phải tuân thủ theo mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, chủ đầu tư.

19/02/2021 08:02

Công ty ông Nguyễn Việt Hưng (Hà Nội) đang lập hồ sơ yêu cầu cho gói thầu xây dựng sàn thương mại điện tử.

Nhằm bảo đảm tính pháp lý cho sản phẩm, phần yêu cầu về nhân sự chủ chốt có tiêu chí: Có ít nhất 1 nhân sự có kinh nghiệm, hiểu biết pháp lý về thương mại điện tử thể hiện thông qua một trong các hình thức sau: Đã công tác tại cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử; Nhân sự có bằng cử nhân hoặc tương đương trở lên về luật; Các minh chứng khác chỉ rõ kinh nghiệm của nhân sự am hiểu pháp lý về thương mại điện tử.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc quy định nhân sự hiểu biết pháp lý là vi phạm nội dung hạn chế nhà thầu. Ông Hưng hỏi, ý kiến nêu như vậy có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Việc lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn phải tuân thủ theo mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, chủ đầu tư trên cơ sở bảo đảm không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Chinhphu.vn