In bài viết

Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II

(Chinhphu.vn) – Ông Trương Quốc Hòa (Ninh Thuận) hỏi: Đến năm 2021, giáo viên không có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp sẽ bị hạ hạng đúng hay không? Trường hợp tốt nghiệp cử nhân đại học chính quy, hiện đang dạy tiểu học (mã số V.07.03.07) thì có cần học chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp không?

05/09/2019 14:20

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Luật Viên chức năm 2010 quy định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc “làm việc ở vị trí làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó” và “người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó”.

Căn cứ Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, hiện tại ông Trương Quốc Hòa đang được xếp chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng II – mã số V.07.03.07, do đó ông phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn như sau:

“Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II là có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II”.

Như vậy, đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, thì trường hợp ông Trương Quốc Hòa còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng II.

Chinhphu.vn