In bài viết

Tiêu chuẩn sức khỏe khi tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Phương Đình (TPHCM) hỏi, tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn Dân quân tự vệ (DQTV) có tương tự như điều kiện tuyển chọn công dân nhập ngũ theo Thông tư 148/2018/TT-BQP không? Ông Đình đã khám nghĩa vụ quân sự vào năm 2021, có sức khỏe loại 4 và cận > 1,5 độ thì ông có phải tham gia nghĩa vụ DQTV không?

17/06/2022 08:02

Về vấn đề này, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Điểm c, Khoản 1 và Khoản 5, Điều 10 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV:

"... c. Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của DQTV.

... 5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết Khoản 1 Điều này". 

Theo đó, Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng DQTV. Tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 77/2020/TT-BQP quy định tiêu chuẩn tuyển chọn vào DQTV như sau: 

"2. Có sức khỏe do y tế cấp xã trở lên xác nhận, trừ trường hợp nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng. Tuyển chọn vào dân quân thường trực, công dân phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên".

Như vậy ông Phạm Phương Đình có đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ DQTV hay không phải do y tế phường, quận nơi công dân cư trú kết luận.

Chinhphu.vn