In bài viết

Tiêu chuẩn trình độ giáo viên tiếng Anh tiểu học, trung học cơ sở

(Chinhphu.vn) - Bà Vũ Thị Hùy (Vĩnh Phúc) tốt nghiệp đại học ngành sư phạm Toán, có bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh. Bà Hùy hỏi, bà có thể dự thi viên chức giáo viên tiếng Anh tiểu học hoặc THCS không, hay vẫn cần học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo từng cấp?

10/02/2024 08:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, THCS thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục 2019, cụ thể như sau: 

"Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, THCS, THPT. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm".

Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Toán được xác định là có bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên, bảo đảm được đào tạo về phương pháp dạy học và nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên phổ thông. Đồng thời, bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh được xác định là bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp để giảng dạy môn tiếng Anh cấp tiểu học, THCS.

Vì vậy, trường hợp của bà Vũ Thị Hùy được xác định là đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo để đăng ký tuyển dụng vị trí giáo viên tiểu học, THCS.

Chinhphu.vn