In bài viết

Tin tưởng Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua thử thách

(Chinhphu.vn) - Chính phủ và nhân dân Indonesia gửi lời thăm hỏi tới Chính phủ và nhân dân Viêt Nam và lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình đang chịu nỗi đau mất người thân do lũ lụt và lở đất.

24/10/2020 12:35

Được tin lũ lụt và lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhân dân một số tỉnh miền Trung Việt Nam, ngày 23/10, thông qua Bộ Ngoại giao Indonesia, Chính phủ và nhân dân Indonesia đã gửi lời thăm hỏi tới Chính phủ và nhân dân Viêt Nam và lời chia buồn sâu sắc nhất tới những gia đình đang chịu nỗi đau mất người thân.

Indonesia tin tưởng Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua thử thách này.

BNG