In bài viết

Tình hình lao động, việc làm quý IV/2023 khởi sắc

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình lao động, việc làm quý IV/2023 có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Lao động có việc làm quý IV/2023 ước tính là 51,5 triệu người, tăng 130,4 nghìn người so với quý trước và tăng 414,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

29/12/2023 10:24
Tình hình lao động, việc làm quý IV/2023 khởi sắc- Ảnh 1.

Trong quý IV/2023, thu nhập bình quân của lao động là 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 180.000 đồng so với quý III/2023 và tăng 444.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội quý IV và năm 2023, lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết, dân số trung bình năm 2023 của cả nước ước tính 100,3 triệu người, tăng 834,8 nghìn người, tương đương tăng 0,84% so với năm 2022.

Trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong IV/2023 ước tính là 52,5 triệu người, tăng 113,5 nghìn người so với quý trước và tăng 401,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,4 triệu người, tăng 666,5 nghìn người so với năm trước.

Ước tính cả năm 2023, lao động có việc làm là 51,3 triệu người, tăng 683.000 người (tương ứng tăng 1,35%) so với năm trước.

Tình hình lao động, việc làm quý IV/2023 khởi sắc- Ảnh 2.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong IV/2023 ước tính là 52,5 triệu người.

Trong quý IV/2023, thu nhập bình quân của lao động là 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 180.000 đồng so với quý III/2023 và tăng 444.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tính từ đầu năm đến nay, thu nhập bình quân của lao động là 7,1 triệu đồng/tháng, tăng 6,9%, tương ứng tăng 459.000 đồng so với năm trước./.

Minh Ngọc