In bài viết

Tính hưởng trợ cấp kể từ tháng ban hành quyết định

(Chinhphu.vn) – Bố của ông Nguyễn Việt Cường (Hà Nội) sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1967, bị thương tại chiến trường nên được cấp Giấy chứng nhận bị thương.

03/07/2023 13:11

Bố của ông Cường được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký quyết định hưởng thêm chế độ thương binh kể từ ngày 1/3/2023. Ông Cường hỏi, bố của ông có được truy lĩnh chế độ từ ngày 1/7/2021 đến ngày 1/3/2023 là 18 tháng không? Gia đình ông cần làm những thủ tục gì để được truy lĩnh chế độ này?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: 

Đối với trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc người hưởng chế độ mất sức lao động thì hưởng thêm một chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Chinhphu.vn