In bài viết

Tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch hưởng chế độ thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Huynh Gastropham (Long An) hỏi, dược sĩ cao đẳng tham gia theo lệnh kêu gọi chống dịch COVID-19 hỏa tốc của tỉnh được hưởng phụ cấp ở mức nào? Liên hệ cơ quan nào để được giải quyết quyền lợi của tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch?

31/05/2022 07:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin từ tổ công tác của UBND xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ông Huynh Gastropham là dược sĩ, quê ở xã Đức Hòa Hạ, làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong mùa đợt dịch lần thứ tư vừa qua, theo lời kêu gọi lực lượng y tế hỗ trợ cho địa phương, ông có về hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa và được bố trí về hỗ trợ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa với công việc là lấy mẫu xét nghiệm COVI-19.

Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa đã chi hỗ trợ một phần kinh phí; tuy nhiên, ông không thống nhất và yêu cầu được chi đúng, chi đủ theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 và Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Để phát huy tinh thần hỗ trợ quê hương và cung cấp thông tin rõ hơn về các chế độ, chính sách cho lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19; vì vậy, đề nghị ông Huynh Gastropham liên hệ với Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc theo quy định.

Chinhphu.vn