In bài viết

Tính phụ cấp thâm niên nhà giáo có gồm thời gian làm ngành khác?

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Trung Kiên (Hà Giang) được tuyển dụng vào ngành giáo dục từ tháng 10/1989. Tháng 5/2010, ông được điều động làm phó bí thư, rồi bí thư Đảng ủy xã và được bổ nhiệm chính trị viên phó, chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã, hưởng 7% phụ cấp thâm niên.

18/08/2022 08:11

Tháng 5/2017, ông Kiên trở lại ngành giáo dục, được bổ nhiệm ngạch mã số V.07.03.07, hưởng 5% phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Ông Kiên hỏi, ông có được cộng dồn 7% thâm niên chính trị viên để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. 

Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

Như vậy, thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của ông Phạm Trung Kiên bao gồm cả thời gian được bổ nhiệm làm chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã.

Chinhphu.vn