In bài viết

Tính phụ cấp thâm niên nhà giáo có thời gian trong quân ngũ

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Ngọc Hiển (TP. Hồ Chí Minh) có thời gian công tác trong quân đội là 7 năm 7 tháng. Tháng 6/1999, ông xuất ngũ và được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giải quyết chế độ trợ cấp theo Quyết định số 973/QĐXN ngày 4/9/1999, phụ cấp thâm niên được tính là 7%.

06/04/2016 14:02

Sau khi xuất ngũ, ông Hiển đi học Đại học Khoa học xã hội nhân văn, tốt nghiệp tháng 9/2003. Tháng 2/2004, ông Hiển trúng tuyển biên chế, ngạch giảng viên của trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, tập sự từ tháng 4/2004 đến tháng 4/2005, hưởng 100% lương. Từ ngày 1/5/2011, ông Hiển được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là 6%.

Vậy thời gian tham gia BHXH trong quân đội của ông Hiển có được cộng nối với thời gian công tác tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh không? Phụ cấp thâm niên 7% trong quân đội của ông Hiển có được cộng vào % phụ cấp thâm niên nhà giáo hiện hưởng tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có).

Theo hồ sơ do trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cung cấp, ông Bùi Ngọc Hiển được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giải quyết chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần năm 1999 tại Quyết định số 973/QĐXN ngày 4/9/1999 và năm 2004 được tuyển dụng vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tại Quyết định số 689/QĐ-BYT ngày 25/2/2004 của Bộ Y tế.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Luật BHXH 2014, thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH.

Do đó, thời gian hưởng phụ cấp thâm niên quân đội của ông Hiển đã được chi trả BHXH một lần thì không được cộng dồn với thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (có trích nộp BHXH theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH).

Chinhphu.vn