In bài viết

Tính thuế khi chuyển QSD đất từ cá nhân sang Công ty

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế tỉnh Long An trả lời Công ty TNHH Bùi Văn Ngọ và các con về tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng bất động sản từ cá nhân sang công ty.

30/10/2015 16:09

Theo nội dung Công ty phản ánh thì để chuẩn bị cho việc thành lập Công ty TNHH Bùi Văn Ngọ và các con, năm 2009 các sáng lập viên thành lập Công ty đã tiến hành họp góp vốn để mua đất và do chưa có pháp nhân nên đã ủy quyền cho 3 sáng lập viên (gồm ông Bùi Phong Lưu, ông Bùi Trọng Nghĩa, ông Bùi Trọng Tín) đứng tên cá nhân thực hiện mua đất để chuẩn bị thành lập doanh nghiệp.

Công ty TNHH Bùi Văn Ngọ và các con được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1101675339 ngày 20/12/2012. Vốn điều lệ 60 tỷ đồng, Ông Bùi Phong Lưu giữ chức Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty và 3 cá nhân được ủy quyền mua đất phải thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty đúng theo quy định.

Căn cứ quy định tại khoản 5, điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ; và tại điểm đ, khoản 5, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và tại điểm 1 Điều 1 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ thì khi 3 cá nhân này làm thủ tục chuyển tên quyền sử dụng đất từ cá nhân sang Công ty thì:

- Về thuế thu nhập cá nhân: Trường hợp của Công ty không thuộc các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Do đó, khi cá nhân làm thủ tục chuyển tên sang Công ty thì cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định.

- Về lệ phí trước bạ: Trường hợp của Công ty không thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 124/2011/TT-BTC. Do đó, khi Công ty nhận quyền sử dụng đất thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

Thu Hằng