In bài viết

Tính thuế với khoản chiết khấu thương mại cho hộ khoán

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Phan Thị Thảo (Hà Nội) hoạt động thương mại, bán các mặt hàng tivi, tủ lạnh. Công ty bà bán hàng qua hệ thống nhà phân phối (NPP) bán buôn. Các NPP bán buôn (NPP cấp 1) sau khi mua hàng từ Công ty bà sẽ bán lại cho các NPP cấp 2 (thường là các cửa hàng nhỏ lẻ) hoặc người tiêu dùng cuối cùng.

25/10/2021 09:02

Do vậy, các NPP cấp 1 là khách hàng trực tiếp của Công ty. Hàng hóa sẽ được Công ty bán cho các NPP cấp 1, sau đó NPP cấp 1 sẽ quyết định giá bán tiếp theo của họ cho NPP cấp 2 hoặc người tiêu dùng cuối cùng.

Trường hợp NPP cấp 1 là các hộ kinh doanh, Công ty bà có áp dụng chiết khấu thương mại khi NPP cấp 1 mua nhiều hàng và đạt đến một mức doanh số mua hàng đã cam kết. Công ty sẽ xuất hóa đơn giảm trừ chiết khấu thương mại cho NPP cấp 1.

Bà Thảo hỏi, với khoản chiết khấu thương mại này Công ty bà có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo hướng dẫn của Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hay không?

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Tại Điều 8 quy định phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

“1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

… c) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;…”

Tại Điều 20 quy định hiệu lực thi hành

“1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021”.

Căn cứ Phụ lục I Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC) hướng dẫn:

"Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán nộp thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty chi trả các khoản chiết khấu thương mại cho hộ khoán từ ngày 1/8/2021 thì Công ty có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay với thuế suất thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5% theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Bộ Tài chính có hướng dẫn khác về thời hiệu thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải nội dung hướng dẫn.

Chinhphu.vn