In bài viết

Tỉnh Trà Vinh trả lời phản ánh về việc hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Lê Thị Âu (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), bố đẻ bà là Lê Văn Luận, hy sinh năm 1967, được công nhận là liệt sĩ. Bà Phan Thi Dưng là mẹ kế bà Âu, không nuôi dưỡng chị em bà Âu, không thờ cúng liệt sĩ nhưng lại được hưởng chế độ đối với thân nhân của liệt sĩ.

06/05/2014 14:02

Tháng 6/2013 bà Âu đã làm đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, dừng chi trả chế độ trợ cấp cho bà Dưng, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan có thẩm quyền. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Âu đề nghị xem xét, giải quyết đúng quyền lợi cho thân nhân liệt sĩ.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Trà Vinh trả lời bà Lê Thị Âu như sau:

Qua chỉ đạo kiểm tra vụ việc, trên cơ sở Báo cáo số 553/BC-SLĐTBXH ngày 11/4/2014 của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh thì việc bà Phan Thị Dưng sau thời gian bị tạm ngừng trợ cấp hàng tháng đã được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xác minh làm rõ và kết luận.

Theo đó, bà Phan Thị Dưng đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ Lê Văn Luận đồng thời đề nghị tiếp tục chi trả trợ cấp kể từ tháng 6/2013 trở về sau.

Do vậy, việc bà Lê Thị Âu đề nghị cắt không cho bà Phan Thị Dưng hưởng trợ cấp tuất liệt sĩ Lê Văn Luận như trong phản ánh là không có cơ sở xem xét.

Chinhphu.vn