In bài viết

TKV: Hệ số tài chính tiếp tục duy trì ở mức an toàn, khả năng thanh toán tốt

(Chinhphu.vn) - Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, các hệ số tài chính của tập đoàn tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, khả năng thanh toán tốt, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên, mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm, vốn nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.

07/02/2023 18:11
TKV: Hệ số tài chính tiếp tục duy trì ở mức an toàn, khả năng thanh toán tốt - Ảnh 1.

Tập đoàn Than-khoáng sản Việt Nam (TKV) khẳng định, các hệ số tài chính tiếp tục được duy trì ở mức an toàn - Ảnh: TKV

Công bố kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam (TKV), Kiểm toán Nhà nước cho rằng, TKV có một số khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro tài chính, chưa hiệu quả như: Đầu tư vào Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa, Công ty CP sắt Thạch Khê...

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, đại diện TKV cho biết, năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá cả nguyên vật liệu đầu vào (sắt thép, xăng dầu, dịch vụ logistics...) tăng cao, tình hình sản xuất kinh doanh của TKV và các đơn vị thành viên cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. 

Đơn cử như việc để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, công nhân lao động trực tiếp của các đơn vị thành viên TKV phải nghỉ việc luân phiên trong năm dẫn đến khó khăn trong điều hành, bố trí nhân lực lao động, tổ chức sản xuất, thực hiện dự án đầu tư và tiết giảm chi phí sản xuất. Đặc biệt, cũng do dịch bệnh, trong năm 2021 đã phát sinh thêm chi phí cho phòng chống dịch làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung. 

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội đồng thành viên, sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc; sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động, TKV đã hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

"Năm 2021 được đánh giá là năm thành công nhất trong vòng 5 năm gần đây của Tập đoàn khi TKV đảm bảo thực hiện phòng, chống dịch tốt; sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận vượt kế hoạch giao, nộp ngân sách và chăm lo cho người lao động tốt hơn nhiều năm trước", đại diện TKV cho biết.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều tăng

Cụ thể, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu (than, điện, đồng tấm, thuốc nổ, Alumina) của TKV trong năm 2021 đều tăng từ 105 đến 112,5% so với kế hoạch và tăng so với năm 2020.

Doanh thu tổng số toàn Tập đoàn đạt: 138.813 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm và bằng 104,8% so với năm 2020 (132.415 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 hợp nhất toàn Tập đoàn là 5.288 tỷ đồng, bằng 176,3% so với kế hoạch và bằng 170,9% so với năm 2020 (3.094 tỷ đồng).

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2021 là 1,60 lần, giảm 0,37 lần so với năm 2020 (1,97 lần) và thấp hơn nhiều so với mức trần quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ (≤ 3 lần). 

"Đáng nói, trong năm 2021, TKV không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi mới vì đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác thu hồi công nợ. Số dư nợ khó đòi tại 31/12/2021 là 279,2 tỷ đồng, chỉ chiếm tỉ lệ 0,024% trên tổng doanh thu, đã giảm 52,097 tỷ đồng so với số liệu tại ngày 31/12/2020. Điều này thể hiện khả năng tự chủ tài chính của TKV đã tăng lên rõ rệt", TKV cho biết.

Khả năng thanh toán nợ đến đến hạn hợp nhất là 0,97 lần; tăng 0,07 lần so với năm 2020 (0,90 lần). Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty mẹ là 1,18, cao hơn so với năm 2020 (1,09 lần); chứng tỏ TKV tiếp tục duy trì khả năng thanh toán tốt (>1).

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2021 là 10,2%; tăng 1,6 lần so với năm 2020 (6,37%). Riêng với Công ty mẹ, tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2021 là 4,83%, bằng 110,5% so với kế hoạch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2021 là 3,5%; tăng 1,8 lần so với năm 2020 (1,94%).

Tiền lương người lao động tăng

Số đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021 toàn Tập đoàn là 18.982 tỷ đồng, bằng 106% so với kế hoạch. Hệ số bảo toàn vốn của Công ty mẹ năm 2021 là 1,02 lần. 

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn năm 2021 đạt 14,6 triệu đồng/ người/ tháng; tăng 12,6% so với kế hoạch và tăng 5,4% so với năm 2020.

Với những kết quả như trên, TKV cho biết, năm 2021 mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng sản lượng tiêu thụ than (sản phẩm chủ yếu) của toàn TKV đã tăng gần 3 triệu tấn so với kế hoạch. Các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu thực hiện năm 2021 của TKV đã đạt và vượt mức kế hoạch do Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao. Lợi nhuận sau thuế đạt vượt mức kế hoạch. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu đều tăng so với năm 2020. 

Bên cạnh đó TKV cũng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Thu nhập bình quân tăng góp phần cải thiện đời sống của hơn 90 nghìn người lao động. Các hệ số tài chính tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, khả năng thanh toán tốt, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên, mức trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm, vốn nhà nước trong năm được bảo toàn và phát triển.

Phan Trang