In bài viết

TKV: Khai thác than, khoáng sản 2 tháng đầu năm tăng trưởng tốt

(Chinhphu.vn) - Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

02/03/2023 18:57
TKV: Khai thác than, khoáng sản 2 tháng đầu năm tăng trưởng tốt - Ảnh 1.

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị thuộc TKV tăng trưởng tốt

TKV cho biết, tháng 2/2023 các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả khả quan.

Cụ thể: Than nguyên khai 3,3 triệu tấn, than nhập khẩu 790.000 tấn, than tiêu thụ 3,98 triệu tấn; đất bóc 8,4 triệu m3, đào lò 22.546 m; sản xuất 123.000 tấn alumin quy đổi, 7.415 tấn tinh quặng đồng, 2.460 tấn đồng tấm, 1.076 tấn kẽm thỏi, 19.350 tấn phôi thép; 

Sản xuất và tiêu thụ điện 728 triệu kWh; sản xuất 6.200 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 8.500 tấn; sản xuất 17.000 tấn amon nitrat, tiêu thụ 20.400 tấn. Doanh thu tháng 2 ước đạt 14.236 tỷ đồng.

Tổng hợp 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng than nguyên khai sản xuất 5,71 triệu tấn, than sạch thành phẩm đạt 5,78 triệu tấn; bốc xúc đất đá 15,2 triệu m3; tổng số mét lò đào 37.226 m; sản xuất 240.800 tấn alumin quy đổi, 16.079 nghìn tấn tinh quặng đồng, 5.335 tấn đồng tấm, 1.912 tấn kẽm thỏi, 1,407 tỷ kWh điện, 10.436 tấn hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, 35.756 tấn amon nitrat. 

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022. Tiền lương bình quân toàn TKV dự kiến 15,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 105,2% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 7.470 tỷ đồngn bằng 36,6% so với kế hoạch năm. Công tác an toàn được đảm bảo chưa để xảy ra tai nạn lao động.

Trong tháng 2 vừa qua, TKV thực hiện giao than pha trộn nhập khẩu dự kiến đạt 1,63 triệu tấn. Khối lượng than dự kiến giao các hộ điện đạt 3,4 triệu tấn, tương đương 105% kế hoạch điều hành tháng và tương đương 155% cùng kỳ năm ngoái.

Giao than tháng 2 cao hơn kế hoạch

Thực hiện giao than tháng 2 của TKV ở mức cao hơn kế hoạch điều hành tháng, tuy nhiên kế hoạch điều hành tháng đặt ra trên cơ sở đã điều tiết cắt giảm so với nhu cầu của một số nhà máy nhiệt điện cho phù hợp với khối lượng hợp đồng và cân đối khả năng sản xuất. 

Nhu cầu than cho phát điện tháng 2 vẫn ở mức cao do được huy động phát điện cao do một số nhà máy nhiệt điện đề nghị được điều chỉnh tăng khối lượng hợp đồng, như: Thái Bình 1, Duyên Hải 1 hoặc nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đề nghị được giao cao hơn so với tiến độ hợp đồng trong 6 tháng đầu năm. 

Trong tháng, mặc dù TKV đã tập trung giao cho nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, nhưng tình hình tồn kho điện Hải Dương chưa được cải thiện nhiều do BOT Hải Dương phát tối đa công suất theo huy động hệ thống điện.

Dự kiến than giao cho các hộ phân bón hoá chất và alumine đạt 160.000 tấn, tương đương 75% so với kế hoạch điều hành tháng và bằng 110% so với cùng kỳ năm ngoái. Than rót cho các hộ xi măng đạt khoảng 120.000 tấn, tương đương 91% kế hoạch điều hành tháng và bằng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sang tháng 3, TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,56 triệu tấn than nguyên khai, bóc 12,87 triệu m3 đất, đào 22.640 mét lò; sản phẩm alumina 123.000 tấn, tinh quặng đồng 9.100 tấn, đồng tấm 3.000 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn, phôi thép 18.400 tấn; sản xuất 850 triệu kWh điện, 6.500 tấn thuốc nổ, 17.000 tấn amon nitrat.

Hiện, TKV tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiên cứu điều chỉnh quy định về công tác tiêu thụ than, để các công ty con đơn vị trực thuộc mua than về pha trộn không phải huy động vốn vay từ các ngân hàng tăng hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn. Chuẩn bị chân hàng cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng theo thứ tự ưu tiên: Hộ điện, hóa chất-phân bón, hộ xi măng... 

Phan Trang