In bài viết

TKV tăng cường đoàn kết nội bộ, tự chủ, tự quyết định những vấn đề của đơn vị

(Chinhphu.vn) - Dưới sự điều hành của Ban Lãnh đạo, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

18/07/2022 18:11
TKV tăng cường đoàn kết nội bộ, tự chủ, tự quyết định những vấn đề của đơn vị - Ảnh 1.

TKV tăng cường đoàn kết nội bộ, tự chủ, tự quyết định những vấn đề của đơn vị.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá công tác cán bộ năm 2021.

Theo lãnh đạo TKV, năm 2021 là một năm nhiều khó khăn tác động ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị và toàn tập đoàn.

Dưới sự điều hành của Ban Lãnh đạo, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị, TKV đã vượt qua khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch: Doanh thu trên 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận 5.367 tỷ đồng, nộp ngân sách 18.638 tỷ đồng. Tiền lương toàn tập đoàn đạt bình quân 14,6 triệu đồng/người/tháng. Năng suất lao động tăng 15% so với kế hoạch.

Đặc biệt, TKV đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức tiêm 3 mũi vaccine phòng dịch cho 100% công nhân, viên chức, lao động đủ điều kiện, đạt tỉ lệ cao nhất trong các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, thể hiện sự quan tâm chăm lo của TKV với người lao động.

Song song với đó, tập đoàn cũng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, được Chính phủ và các địa phương đánh giá cao.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) TKV Lê Minh Chuẩn, trong điều kiện khó khăn do địa bàn sản xuất rộng, nhiều lĩnh vực quan trọng, điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn và tác động cùa dịch bệnh, thiên tai… để hoàn thành tốt nhiệm vụ, TKV luôn bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đồng thời, tập đoàn tăng cường đoàn kết nội bộ, tự chủ, tự quyết định những vấn đề của đơn vị; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phát hiện từ sớm, từ xa để phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị và TKV phát triển bền vững.  

Theo kết quả đánh giá cán bộ năm 2021, TKV có 8 đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 36 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 18 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và 3 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Linh Đan