In bài viết

Tổ chức BCĐ phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

10/12/2015 17:10

Ảnh minh họa

Dự thảo này đề xuất quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp, bao gồm: 1- Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật (Ban chỉ đạo quốc gia); 2- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật ở địa phương (Ban chỉ đạo các cấp ở địa phương).      

Dự thảo nêu rõ, khi dịch bệnh động vật được công bố theo quy định tại Điều 26 hoặc Điều 34 của Luật thú y, Trưởng ban có trách nhiệm thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp.

Thành phần Ban chỉ đạo

Theo dự thảo, thành phần Ban chỉ đạo quốc gia gồm có: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thứ trưởng Bộ Y tế là Phó trưởng ban.

Các ủy viên gồm có: Đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; đại diện Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bên cạnh việc mời đại diện Lãnh đạo: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia thì ủy viên Ban chỉ đạo này cũng bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Cục Y tế dự phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát môi trường (C49).

Cục Thú y là Cơ quan thường trực giúp việc cho Trưởng ban và Ban chỉ đạo quốc gia.

Thành phần Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh gồm: Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là Trưởng ban; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế là các Phó trưởng ban.

Các ủy viên là đại diện Lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường. Theo dự thảo, sẽ mời đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân và Hội Chữ thập đỏ làm ủy viên. Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các cơ quan liên quan của địa phương cũng là ủy viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp tỉnh.

Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh là Cơ quan thường trực giúp việc cho Trưởng ban và Ban chỉ đạo.

Thành phần Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện và xã cũng được nêu rõ tại dự thảo.

Làm việc theo chế độ tập thể

Dự thảo nêu rõ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp làm việc theo chế độ tập thể. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Trưởng ban, các Phó trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp được sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 của Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn