In bài viết

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

(Chinhphu.vn) - Ngành Giáo dục tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ ngày 15/4/2024 đến ngày 01/5/2024, với thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe".

10/04/2024 17:46
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024- Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 1585/BGDĐT-GDTX gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; triển khai Kế hoạch số 775/KH-BTTTT ngày 07/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 (Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam) trên toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị Giám đốc các Sở GD&ĐT, Thủ trưởng các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Mục đích nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu thực tế theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của các nền tảng công nghệ, chuyển đổi số.

Tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ 15/4/2024 đến 01/5/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 01 tháng 5 năm 2024, với thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe".

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Tăng cường vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cộng đồng thường xuyên đến đọc sách tại các thư viện trường học, thư viện cộng đồng, thư viện số, thư viện trực tuyến trên môi trường mạng; tổ chức các hoạt động khuyến đọc đa dạng (đọc sách giấy, sách điện tử,...), gắn với công tác chuyên môn (học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ...), sinh hoạt văn hóa của nhà trường.

Chỉ đạo cơ sở giáo dục và đào tạo phát huy tốt vai trò của hệ thống thư viện, tăng cường phối hợp và liên thông giữa thư viện nhà trường với thư viện tỉnh, thư viện cộng đồng, câu lạc bộ đọc sách, các nhà xuất bản trên địa bàn; chia sẻ những nội dung, ý nghĩa, trải nghiệm từ đọc sách đối với cá nhân, tổ chức.

Chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả; khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và cha mẹ học sinh cũng như các cá nhân, tổ chức quan tâm đến khuyến học đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tổ chức các cuộc thi, hội khi, trò chơi, giao lưu, hội thảo, nói chuyện, tọa đàm tìm hiểu về sách; các cuộc thi đọc sách, thi bình sách; giới thiệu các kỷ lục về sách; trao tặng sách, đấu giá sách; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành thư viện cho cán bộ thư viện trường học. Phát động phong trào luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới thiệu sách; xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học; khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ sách lớp học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tăng cường các hoạt động thư viện trường học, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như: giới thiệu sách, điểm sách theo chủ đề, trưng bày sách, triển lãm sách, kể chuyện theo sách, vui đọc sách, trò chơi về sách, diễn kịch theo sách, viết bài bình luận, bài thu hoạch, vẽ tranh theo sách, trang trí bìa sách, hóa trang nhân vật yêu thích, thi ảnh góc đọc sách ưa thích, thuyết minh phim,... triển khai có hiệu quả tiết học, tiết đọc thư viện, nhất là đối với cấp tiểu học.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam chất lượng, hiệu quả.

Các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, khuyến khích cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Khánh Linh