In bài viết

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

(Chinhphu.vn) - Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bắt đầu diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng từ 9h sáng nay (24/8).

24/08/2023 11:10
TỔ CHỨC TRỌNG THỂ LỄ TANG PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH VỚI NGHI THỨC LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC - Ảnh 1.

Cử hành trọng thể Lễ tang đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Lê Văn Thành, ngày 24/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tang đồng chí Lê Văn Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Lê Văn Thành!

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi vòng hoa kính viếng!

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 4.

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ… tham gia đoàn viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 5.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn Quốc hội viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội gửi vòng hoa kính viếng!

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 6.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 7.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 8.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 9.

Đoàn Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hà Nội; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hải Phòng; các đoàn đại biểu bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương… đã vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 11.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc và cho sự phát triển của Thành phố Hải Phòng. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung

Xúc động ghi sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc và cho sự phát triển của Thành phố Hải Phòng.

Vĩnh biệt đồng chí. Xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Noi gương đồng chí, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Noi gương đồng chí Lê Văn Thành, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ

Thay mặt đoàn Chính phủ, xúc động ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, người con ưu tú của thành phố Cảng anh hùng; người đồng chí, đồng đội thân thương, yêu quý của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026.

Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của đồng chí Lê Văn Thành về sự mất mát, đau thương không gì bù đắp được này.

Đồng chí Lê Văn Thành đã có hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và gắn bó mật thiết với Hải Phòng, với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm về phong cách lãnh đạo và sản phẩm cụ thể cho Hải Phòng, cho Nhân dân và cho Chính phủ.

Đồng chí Lê Văn Thành mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Noi gương đồng chí, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ và phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay!"

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 13.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đồng chí Lê Văn Thành là người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và Thành phố Hải Phòng. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Văn Thành là người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và Thành phố Hải Phòng

Bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết: Đồng chí Lê Văn Thành là người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và Thành phố Hải Phòng; là người đồng chí, anh em thân thiết, gần gũi, giản dị, tình cảm với bạn bè, đồng chí, anh em và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia quyến; Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Ảnh 14.

Đồng chí Trương Thị Mai: Đồng chí Lê Văn Thành đã có nhiều đóng góp cho Đảng, cho hoạt động của Chính phủ, cho sự phát triển của Hải Phòng và đất nước. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thành kính chia buồn cùng gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ: Đồng chí Lê Văn Thành đã có nhiều đóng góp cho Đảng, cho hoạt động của Chính phủ, cho sự phát triển của Hải Phòng và đất nước.

Tiễn biệt đồng chí Lê Văn Thành, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viết: Đồng chí Lê Văn Thành trọn một đời tận tụy, cống hiến sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; đóng góp to lớn cho hạnh phúc của Nhân dân. Chúng tôi nguyện học tập, noi gương đồng chí để nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

LỄ TANG ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 23 đồng chí; do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.
Linh cữu đồng chí Lê Văn Thành quàn tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 24/8/2023 (tức ngày 09 tháng 7 năm Quý Mão) đến 7 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 26/8/2023 (tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão).
Lễ truy điệu vào hồi 7 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 26/8/2023. Sau đó là Lễ đưa tang và Lễ an táng vào sáng thứ Bảy, ngày 26/8/2023 tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
TỔ CHỨC TRỌNG THỂ LỄ TANG PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH VỚI NGHI THỨC LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

TIN BUỒN: PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TỪ TRẦN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Văn Thành, sinh ngày 20/10/1962; quê quán: Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; thường trú tại số nhà 217, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; tham gia công tác tháng 02/1988; vào Đảng ngày 24/6/1997; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XII. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 20 phút, ngày 22/8/2023 (tức ngày 07 tháng 7 năm Quý Mão) tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Lê Văn Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nư­ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Lê Văn Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lê Văn Thành, sinh ngày 20/10/1962; quê quán: Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; thường trú tại số nhà 217, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; tham gia công tác tháng 02/1988; vào Đảng ngày 24/6/1997.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 2/1988 đến tháng 5/1998: Đồng chí là cán bộ kế toán, rồi là Phó Trưởng Phòng Kế toán tài chính, Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

Tháng 6/1998 đến tháng 3/2003: Đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kế toán tài chính, Ban Quản lý Dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

Tháng 4/2003 đến tháng 7/2004: Đồng chí là Phó Ban Quản lý dự án, phụ trách lĩnh vực kinh tế, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

Tháng 7/2004 đến tháng 11/2005: Đồng chí là Phó Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm Phó Ban Quản lý dự án, Chỉ huy trưởng công trình lắp đặt, chạy thử Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

Tháng 12/2005 đến tháng 5/2006: Đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, quyền Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng.

Tháng 6/2006 đến tháng 5/2009: Đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XII (từ tháng 5/2007 - 5/2011).

Tháng 6/2009 đến tháng 7/2010: Đồng chí là Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng.

Tháng 7/2010 đến tháng 11/2010: Đồng chí là Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tháng 12/2010 đến tháng 5/2014: Đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14.

Tháng 5/2014 đến tháng 12/2014: Đồng chí là Phó Bí thư Thành uỷ; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khoá 14.

Tháng 12/2014 đến tháng 10/2015: Đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tháng 10/2015 đến tháng 6/2016: Đồng chí là Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Tháng 01/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 7/2016 đến tháng 4/2021: Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 4/2021 đến tháng 8/2023: Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

TỔ CHỨC TRỌNG THỂ LỄ TANG PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH VỚI NGHI THỨC LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC - Ảnh 3.

Tiểu sử tóm tắt Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành