In bài viết

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các trường đại học năm học 2022 - 2023

(Chinhphu.vn) - Thời lượng Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên là 10 buổi trong cả năm học. Các cơ sở đào tạo căn cứ kế hoạch đào tạo của đơn vị có thể tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên thành 01 hoặc 02 đợt tùy điều kiện thực tiễn của đơn vị.

28/09/2022 10:33
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” trong các trường đại học năm học 2022 - 2023 - Ảnh 1.

Trang bị những kiến thức cần thiết cho SV khi mới nhập học về quyền, nghĩa vụ của HSSV; chế độ chính sách đối với HSSV; quy chế, quy định về đào tạo, công tác Đoàn, Hội; an ninh, an toàn trường học...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên" năm học 2022 – 2023.

Nội dung giáo dục đối với học sinh sinh viên (HSSV) đầu khóa là tuyên truyền, phổ biến các quy chế, quy định, quyền, nghĩa vụ, các chế độ chính sách đối với HSSV.

Trang bị những kiến thức cần thiết cho SV khi mới nhập học bao gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của HSSV; các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với HSSV; các quy chế, quy định về đào tạo, công tác Đoàn, Hội; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; ứng xử văn hóa, ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình, hoạt động của cơ sở đào tạo.

Về công tác giáo dục chính trị đối với HSSV: Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 là: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay"…

Đối với HSSV giữa khóa: Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua; phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV; tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề - Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Đối với HSSV cuối khóa: Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề - Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian; rèn luyện, phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và các kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm…

SV chưa hoàn thành chương trình có trách nhiệm học bù đến khi đạt yêu cầu

Về công tác kiểm tra, đánh giá, Bộ GD&ĐT nêu rõ, cơ sở giáo dục đại học cấp giấy chứng nhận cho các SV cuối khóa đã hoàn thành chương trình học tập "Tuần sinh hoạt công dân - SV" năm học 2022-2023.

Kết quả của SV tham dự chương trình đầu khóa, đầu năm học là tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của SV trong năm học 2022-2023.

Đối với SV chưa hoàn thành chương trình có trách nhiệm học bù đến khi đạt yêu cầu, theo lịch do nhà trường bố trí trong thời gian của năm học.

Lan Phương