In bài viết

Tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" lần thứ 11

(Chinhphu.vn) – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 11 năm 2013 theo quy định hiện hành.

12/06/2013 13:59

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Bằng chứng nhận Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân cho 72 thầy thuốc có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. - Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, trong đợt xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 10, 72 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”.

864 thầy thuốc được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 30/2011/TT-BYT, đối tượng được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" phải là người có tài năng và có nhiều thành tích xuất sắc trong phòng bệnh, chữa bệnh, phát triển khoa học kỹ thuật về y tế, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong nhân dân, được người bệnh và đồng nghiệp tin cậy, kính trọng.

Trong đó, phải đạt được các điều kiện như: Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật y tế từ 20 năm trở lên, đối với cán bộ làm công tác quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có ít nhất 15 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật y tế; Đã được tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú ít nhất 06 năm; Chủ trì một trong các phát minh hoặc sáng chế hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc chuyên ngành y, dược đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ, tỉnh hoặc Nhà nước nghiệm thu, công nhận trong thời gian sau khi được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú...

Còn đối tượng được xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú" phải là người có tài năng, có nhiều thành tích xuất sắc trong nghề, được nhân dân, người bệnh và đồng nghiệp tín nhiệm. Trong đó, phải đạt được các điều kiện như: Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 05 năm liên tục và ít nhất 01 Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh về thành tích chuyên môn, quản lý y tế; Có thời gian trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật y tế trong ngành từ 15 năm trở lên, đối với cán bộ quản lý y tế thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có ít nhất 10 năm trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế.

Đồng thời, phải có thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học như chủ trì phát minh, sáng chế hoặc đề tài nghiên cứu khoa học hoặc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở nghiệm thu, công nhận hoặc là thư ký đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ, tỉnh nghiệm thu, công nhận...

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý lùi thời hạn trình Chính phủ các dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng: danh hiệu "Thấy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"; danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"; danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật; Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về khoa học, công nghệ sau khi dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng được Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp cuối năm 2013.

Phương Hiển