In bài viết

Tổ trưởng lập danh sách xét duyệt chi hỗ trợ theo diện hộ khó khăn

(Chinhphu.vn) - Ông Mai Hoan trú tại phường 6, Quận 3, TPHCM. Hiện ông gặp khó khăn nhưng chưa được nhận gói trợ cấp. Ông đề nghị chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ.

09/10/2021 10:02

Về vấn đề này, UBND phường 6, Quận 3, TPHCM trả lời như sau:

Qua kiểm tra xác minh tại khu phố và tổ dân phố, ông Mai Hoan mở tiệm hớt tóc nhưng không đăng ký kinh doanh, không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 09 và Công văn 2209 của Thành phố mà tổ dân phố lập danh sách gửi về UBND phường để chuyển quận xét duyệt chi hỗ trợ.

Hiện nay tại Công văn 2627 của Thành phố có hướng dẫn chi hỗ trợ cho gia đình gặp khó khăn. UBND phường hướng dẫn ông Hoan liên hệ với tổ trưởng để lập danh sách xét duyệt chi hỗ trợ theo diện hộ khó khăn theo hướng dẫn tại công văn trên.

Nếu gia đình có khăn về nhu yếu phẩm, UBND phường hướng dẫn ông Hoan liên hệ với khu phố và tổ dân phố hoặc UBND phường để tiến hành xác minh có phương án hỗ trợ cho gia đình về nhu yếu phẩm nếu gia đình khó khăn.

Chinhphu.vn