In bài viết

Tổng Bí thư thăm, làm việc tại Vùng 4 Hải quân

(Chinhphu.vn) - Sáng 5/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với các đơn vị Hải quân đóng quân trong Căn cứ quân sự Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân.

05/05/2016 16:35

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Hải quân đóng quân trong căn cứ quân sự Cam Ranh, Lữ đoàn 189 tàu ngầm, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, Khu đô thị Căn cứ Cam Ranh và Cảng Quốc tế Cam Ranh; thăm Trường mầm non Trường Sa và gia đình cô Lê Hoài Thương, giáo viên Trường mầm non Trường Sa, có chồng là sĩ quan đang công tác tại đảo Đá Lớn, quần đảo Trường Sa…

Nói chuyện với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và biểu dương những kết quả vượt bậc đạt được trong thời gian qua của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nói chung và các đơn vị Hải quân trong Căn cứ Cam Ranh nói riêng. Tổng Bí thư bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng và Vùng 4 Hải quân.

Tổng Bí thư nêu rõ: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa...; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước...”.

Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần nỗ lực phấn đấu, phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, lấy nội lực là nhân tố quyết định, trong đó xây dựng quân đội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và sức mạnh chiến đấu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Mục tiêu chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, là quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân; quyết tâm chiến đấu và đánh thắng khi Tổ quốc cần.

Bởi vậy, cần tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội; củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với nhân dân; kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư lưu ý, cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, cần không ngừng phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tổng Bí thư chỉ rõ: Hải quân nhân dân Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X vào cuộc sống.

Lực lượng Hải quân cần chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng Quân đội nói chung và Hải quân Nhân dân nói riêng không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và phát triển.


(Theo TTXVN)