In bài viết

Tổng cục Thuế lý giải việc "vênh" số liệu giảm giờ nộp thuế

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Thuế cho biết đã giảm được 420 giờ nộp thuế và những kết quả này sẽ tiếp tục được ghi nhận trong các báo cáo môi trường kinh doanh 2017, 2018 của Ngân hàng thế giới.

28/10/2015 17:36

Ngày 28/10, Ngân hàng Thế giới (WB) và Công ty Tài chính quốc tế (IFC) đã công bố Báo cáo môi trường kinh doanh 2016 (Doing Business 2016), trong đó ghi nhận chỉ số nộp thuế ở Việt Nam mới giảm 102 giờ, từ 872 giờ xuống còn 770 giờ. Theo đó, số giờ nộp thuế mới chỉ giảm 40 giờ, trong khi đó ngành thuế công bố đã giảm tới 420 giờ. Số lần nộp thuế cũng mới chỉ giảm được 2 lần.

Tổng cục Thuế đã có những phân tích lý giải cho việc “vênh” số liệu này.

Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, báo cáo của WB vừa công bố (2016) tính toán thời gian mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục về thuế trong năm 2014 (từ 1/1/2014 đến 31/12/2014).

WB đưa ra phương pháp xác định là nếu văn bản có hiệu lực đối với cộng đồng doanh nghiệp tại thời điểm nào thì sẽ được tính từ thời điểm đó; nếu thực hiện từ đầu năm thì tính 100%. Trường hợp, văn bản ban hành tại thời điểm giữa năm thì sẽ được tính theo tỷ lệ % về thời gian.

Qua nghiên cứu chi tiết bảng tính toán số liệu về thời gian của cơ quan này thì thấy rằng gần như tất cả kết quả cải cách về thuế của Việt Nam trong năm 2014 đều đã được ghi nhận. Nhưng số liệu này chỉ được tính theo tỷ lệ, tính từ tháng 10, 11 năm 2014, theo thời hạn hiệu lực của các văn bản ban hành.

Do đó, thời gian nộp thuế trong năm 2014 chỉ được tính trong 2 tháng, với kết quả là giảm được 40 giờ. Các kết quả còn lại sẽ được tiếp tục ghi nhận trong các báo cáo môi trường kinh doanh 2017 và 2018.

Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Thuế đã thực hiện sửa đổi, bổ sung nhiều các văn bản pháp quy để thực hiện cắt giảm thủ tục, chi phí thời gian tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

Còn nhiều việc phải làm

Với những giải pháp đã triển khai, ngành thuế đã đạt được kết quả cải cách với tổng số giờ đã giảm là 420 giờ. Đến nay, Tổng cục Thuế cơ bản đã hoàn thành mục tiêu về giảm số giờ tuân thủ của doanh nghiệp theo Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra.

Tổng cục Thuế cho rằng, việc cải cách trong thời gian vừa qua tập trung chủ yếu ở các khâu rà soát, đơn giản hóa các quy định về chính sách, thủ tục hành chính thuế và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai, nộp thuế điện tử.

Để đạt được mức độ thuận lợi về thủ tục thuế ngang bằng các nước ASEAN 4, ngành thuế sẽ tập trung triển khai các công việc cụ thể như: Tập trung nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ thuế, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ công chức thuế.

Ngoài ra, ngành thuế sẽ tiếp tục tiến hành rà soát lại và sửa đổi, bổ sung toàn bộ hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý thuế; đưa các nội dung, chương trình cải cách vào trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thuế; thực hiện công khai, minh bạch thông tin về việc giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, duy trì hệ thống tiếp nhận các ý kiến, thông tin phản hồi của người dân, doanh nghiệp thông qua hội nghị, hội thảo, qua đường dây nóng… cũng như tăng cường kiểm tra nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật của cán bộ trong giải quyết các thủ tục về thuế.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng hệ thống thuế điện tử nhằm bảo đảm việc khai thuế, nộp thuế điện tử của doanh nghiệp được ổn định và thuận lợi. Đồng thời, mở rộng dịch vụ khai thuế, thuế điện tử đối với các cá nhân cho thuê nhà hay khai, nộp thuế trước bạ…

Huy Thắng