In bài viết

Tốt nghiệp loại giỏi được thăng cấp bậc hàm trước hạn

(Chinhphu.vn) – Ông Võ Thanh Hùng có 11 năm làm việc tại trại tạm giam, hàm Thượng uý. Vừa rồi, ông được cơ quan cử đi học và tốt nghiệp đại học loại giỏi, chuyên ngành xét nghiệm. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông được phân công làm cán bộ y tế tại trại tạm giam.

14/04/2021 09:02

Ông Hùng hỏi, với bằng tốt nghiệp loại giỏi ông có được phong hàm đại uý trước thời hạn không? Sau khi chuyển sang làm cán bộ y tế thì có bị chuyển từ quân hàm vạch vàng sang quân hàm vạch xanh dành cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 53/2017/TT-BCA ngày 9/11/2017 của Bộ Công an quy định việc phong, thăng cấp bậc hàm đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân thì các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học ghi loại giỏi thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương, thăng cấp bậc hàm (trước thời hạn 1 năm).

Tuy nhiên, cũng theo quy định hiện hành của Bộ Công an thì học viên đã được phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn khi tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đạt loại giỏi, xuất sắc, sau đó được đào tạo liên thông lên đại học và tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc thì không được tiếp tục thăng cấp, nâng lương trước thời hạn (chỉ được thực hiện phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn 1 lần).

Do thông tin ông Hùng cung cấp chưa đầy đủ (trước khi tốt nghiệp đại học, ông đã được thăng cấp bậc hàm trước thời hạn 1 năm do có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ghi loại giỏi chưa?) nên không có đầy đủ cơ sở để trả lời ông có được thăng cấp bậc hàm Đại úy (trước thời hạn 1 năm) khi tốt nghiệp đại học loại giỏi hay không.

Đối với nội dung hỏi về việc chuyển quân hàm, căn cứ Thông tư số 29/2010/TT-BCA ngày 7/9/2010 của Bộ Công an quy định về diện bố trí cán bộ trong Công an nhân dân thì cán bộ trực tiếp theo dõi, quản lý, điều trị cho phạm nhân, can phạm ở các trại giam, trại tạm giam thuộc diện bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ.

Chinhphu.vn