In bài viết

TP. HCM kiểm tra 25 DNNN về quản lý lao động, tiền lương

(Chinhphu.vn) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan sẽ thành lập 5 đoàn liên ngành kiểm tra 25 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh về việc quản lý lao động, tiền lương trong 3 năm (từ năm 2010 đến 2012).

03/10/2013 17:26

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, đây là đợt kiểm tra liên ngành chuyên đề, đi sâu vào việc thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các DNNN theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài Sở Lao động - Thương binh và xã hội, thành viên đoàn kiểm tra có các cơ quan Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Tài chính DN, Thanh tra thành phố, Ban Đổi mới quản lý DN.

Dự kiến, mỗi đoàn sẽ kiểm tra 5 DN trong vòng 3-4 ngày. Nội dung kiểm tra về các vấn đề tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động, hình thức, nội dung hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, tình hình làm thêm giờ; đánh giá việc xây dựng, thực hiện định mức lao động, tình hình sử dụng lao động thực tế; xem xét mức độ phù hợp của định mức lao động do DN thực hiện so với thực tế.

Đồng thời kiểm tra, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận), quỹ tiền lương người lao động, tiền lương bình quân của các loại lao động trong DN, tính phù hợp của cơ chế phân phối tiền lương người lao động.

Bên cạnh đó kiểm tra, đánh giá tình hình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của viên chức quản lý thực nhận so với các nguồn được phép chi theo quy định và thu nhập thực tế của viên chức quản lý; việc thực hiện chế độ đăng ký, công khai quy chế lương, quy chế thưởng của DN.

Các sai lệch (nếu có) sẽ được làm rõ và kiến nghị thu hồi tiền lương, thù lao, tiền thưởng sai quy định. Ngoài ra, rà soát lại tình hình nộp thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động và viên chức quản lý của DN.

Công tác kiểm tra hoàn tất, báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh trước ngày 10/11/2013.

Đường Loan