In bài viết

TP Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

23/10/2013 07:44

Cụ thể, tại Quyết định 1939/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Thanh Liêm, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố.

Ông Lê Thanh Liêm là Thạc sĩ kinh tế, sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bến Tre. Trước khi được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Quyết định 1938/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Minh Trí, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ông Lê Minh Trí đã được Ban Bí thư phân công làm Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Hoàng Diên