In bài viết

TP Hồ Chí Minh triển khai Tháng hành động Vì trẻ em

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 1/6 - 30/6, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012 với chủ đề “Vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”.

24/05/2012 17:39

Ảnh minh họa

Tháng hành động này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em; phòng chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em; triển khai các hoạt động vận động toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em một cách thiết thực, hiệu quả...

Bên cạnh các hoạt động trọng tâm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; giám sát việc thực hiện chính sách trợ cấp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 24 quận, huyện và các phường, xã, thị trấn.

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng lao động trẻ em; kiểm tra các điểm nuôi trẻ em bất hợp pháp, nhóm nuôi trẻ em không đạt tiêu chuẩn; xử lý nghiêm minh các trường hợp ngược đãi, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em. 

Đồng thời, Thành phố sẽ tăng cường chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm; việc học trước chương trình của học sinh tiểu học, đặc biệt là trẻ chuẩn bị vào lớp 1, năm học 2012 – 2013…

Thanh Châu