In bài viết

TP. Tuyên Quang đạt 78,8% kế hoạch năm về doanh thu từ du lịch

(Chinhphu.vn) - Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Tuyên Quang đã đón trên 120.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch đạt 78,8% kế hoạch năm.

18/06/2012 14:40

Lễ hội Đền Hạ (Thành phố Tuyên Quang)

Thành phố Tuyên Quang đang hướng đến mục tiêu thu hút khoảng 200.000 lượt khách du lịch trong năm 2012, doanh thu từ du lịch trên 20 tỷ đồng.

Những địa phương thu hút được nhiều khách du lịch và có doanh thu xã hội từ du lịch cao là của thành phố Tuyên Quang như: phường Minh Xuân, Tân Quang, Ỷ La và xã Tràng Đà. 

Tuyên Quang là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch. Trong đó, riêng thành phố Tuyên Quang có tới 59 điểm du lịch lịch sử, văn hoá và duy trì tổ chức 5 lễ hội văn hoá độc đáo hàng năm, gồm: Lễ hội đua thuyền, lễ hội chùa Hương Nghiêm, lễ hội đền Hạ, lễ rước cánh ấn đền Trần và lễ hội đường phố.

Trên địa bàn thành phố Tuyên Quang có 18 điểm di tích đền, chùa đã trở thành thế mạnh trong việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh của thành phố; có nhiều di tích được xếp hạng cấp Quốc gia như: Thành nhà Mạc, đền Hạ…  

Song Ngọc