In bài viết

TP Vinh ghi nhận kiến nghị của ông Lê Nam Anh

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Lê Nam Anh, Kênh 80m làm nhiệm vụ thoát nước qua xã Nghi Phú (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) ra sông Rào Đừng chảy ra sông Lam có quy hoạch từ năm 1991 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

23/11/2023 12:20

Tuyến kênh này đã được quy hoạch trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng TP. Vinh từ năm 1991 và được giữ nguyên qua các lần điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố (mới nhất là tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/1/2015). 

Do đây là dự án quy mô lớn và quan trọng, cần chuẩn bị nguồn vốn dài hạn, vì vậy, trong kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trung hạn bằng nguồn vốn ngân sách, TP. Vinh vẫn chưa bố trí được kinh phí thực hiện. 

Người dân trong khu vực quy hoạch gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng, cải tạo nhà ở, mua bán bất động sản.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nam Anh đề nghị các cấp lãnh đạo sớm giải đáp thỏa đáng vấn đề trên.

Về vấn đề này, UBND TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trả lời như sau:

Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Nghi Phú đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 27/7/2020: Kênh 80 m có quy hoạch lòng kênh rộng 40 m, đường giao thông hai bên rộng 24 m và 16 m; được cụ thể hóa theo Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg, ngày 14/1/2015, kết nối khu vực sông Kẻ Gai sang sông Rào Đừng, đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát nước khu vực phía Bắc Thành phố (đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp), đồng thời bổ sung hạ tầng giao thông, cải thiện vi khí hậu, cảnh quan đô thị; cần quản lý quy hoạch để thực hiện khi đủ nguồn lực. Do việc đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Dự án theo đúng quy hoạch cần nguồn lực rất lớn nên giai đoạn hiện nay chưa có điều kiện thực hiện (sơ bộ tổng mức đầu tư Kênh 80 m là trên 5.000 tỷ đồng).

Trong thời gian chưa triển khai dự án, các hộ dân nằm trong phạm vi hoặc có một phần diện tích đất bị ảnh hưởng bởi quy hoạch Kênh 80 m nêu trên vẫn được xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở (theo thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn), thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các quyền hợp pháp khác theo quy định pháp luật (cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn theo Điều 3 Quy định cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Nghệ An; chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 13 Quy định về việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An).

UBND Thành phố ghi nhận phản ánh của ông và sẽ cân đối, huy động nguồn lực để sớm triển khai thực hiện dự án nêu trên trong thời gian sớm nhất.

Chinhphu.vn