In bài viết

TPHCM: Bà Phú Nữ Diễm Kiều có trong danh sách hỗ trợ đợt 3

(Chinhphu.vn) – Bà Phú Nữ Diễm Kiều thuê trọ tại phường 15, quận Tân Bình, TPHCM. Bà đã thất nghiệp mấy tháng nay, lại đang nuôi 2 con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn. Cả đợt 1 và đợt 2 bà đều không được nhận hỗ trợ. Bà Kiều hỏi, bà có được hỗ trợ đợt 3 hay không?

21/10/2021 06:02

Về vấn đề này, UBND phường 15, quận Tân Bình, TPHCM trả lời như sau:

UBND phường 15, quận Tân Bình đang triển khai công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Có 5 nhóm đối tượng được hỗ trợ và 4 nhóm đối tượng không được hưởng theo quy định.

Qua quá trình rà soát, xác minh, ngày 1/10/2021, UBND phường 15, quận Tân Bình đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc niêm yết công khai danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Phường 15.

Danh sách hỗ trợ và Danh sách người không đủ điều kiện hỗ trợ được niêm yết công khai tại điểm sinh hoạt cộng đồng mỗi khu phố, từ ngày 1/10/2021 đến ngày 10/10/2021.

Việc tổ chức chi hỗ trợ đối với người có tên trong Danh sách hỗ trợ cũng đang thực hiện từ ngày 1/10/2021, lần lượt theo kế hoạch của phường. Khi đến lượt, Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ thông báo.

Qua kiểm tra Danh sách, bà Kiều đã có trong danh sách được hỗ trợ. Vì vậy, bà vui lòng đợi đến lượt khi được Tổ trưởng Tổ dân phố thông báo.

Chinhphu.vn