In bài viết

TPHCM: Gia đình bà Nguyễn Thị Kim My được hỗ trợ khó khăn

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Kim My (phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM) nghỉ việc từ đầu tháng 6/2021 nhưng chưa nhận được trợ cấp. Gia đình bà có 4 người và có trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, hiện rất khó khăn. Bà My đề nghị chính quyền xem xét, hỗ trợ gia đình.

06/11/2021 16:02

Về vấn đề này, UBND phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM trả lời như sau:

Trường hợp bà My không thuộc diện được lập danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.

Sau đó, UBND phường Hiệp Thành đã lập danh sách hỗ trợ cho hộ gia đình bà My theo Công văn số 2799/UBND-VX của UBND Thành phố về việc tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Chinhphu.vn