In bài viết

TPHCM hướng dẫn bổ sung danh sách đề nghị hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Dương Trí Thái đang ở trọ tại phường 15, quận Tân Bình, TPHCM. Nơi ông ở đã phát giấy nhận tiền hỗ trợ do COVID-19, có nhiều phòng trọ được phát giấy đi lĩnh quà, nhưng phòng ông thì không được. Ông đề nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết cho ông nhận hỗ trợ.

22/10/2021 09:02

Về vấn đề này, UBND phường 15, quận Tân Bình, TPHCM trả lời như sau:

UBND phường 15, quận Tân Bình đang triển khai công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Hội đồng nhân dân TPHCM. Có 5 nhóm đối tượng hỗ trợ và không hỗ trợ đối với 4 nhóm sau: (1) Người đang hưởng lương hưu; (2) người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; (3) người lao động đang tham gia BHXH; (4) người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8/2021.

Sau khi rà soát, xác minh, ngày 1/10/2021, UBND phường 15 đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc niêm yết công khai Danh sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Phường 15… Danh sách hỗ trợ được niêm yết công khai tại điểm sinh hoạt cộng đồng mỗi khu phố, từ ngày 1/10/2021 đến ngày 10/10/2021.

Qua kiểm tra danh sách đã rà soát, ông Thái chưa có trong danh sách rà soát lần 1. Do vậy, nếu ông thật sự đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và thuộc 1 trong 5 nhóm đối tượng được hưởng nêu trên (không phải là người đang hưởng lương hưu; đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia BHXH; người lao động được doanh nghiệp trả lương tháng 8/2021), đề nghị khẩn trương liên hệ (nhắn tin qua zalo vì áp lực công việc của phường hiện nay rất lớn): 0822.959.599 (anh Hưởng).

Ông cần cung cấp đầy đủ, chính xác: Hình ảnh nội dung câu trả lời qua 1022 họ tên năm sinh số CMND/CCCD số điện thoại địa chỉ đang ở (ghi rõ số nhà, tên đường, tạm hay thường trú) tổ dân phố khu phố, phường, quận nghề nghiệp, Mã số BHXH (nếu có) và ghi rõ đã nhận hỗ trợ lần nào chưa? Nhận gì? Ngày nào? để được hướng dẫn, đăng ký danh sách.

Lưu ý viết có dấu, không viết tắt. UBND phường sẽ tiếp tục bổ sung vào danh sách và xác minh tổng hợp. Nếu được phê duyệt, UBND phường sẽ tổ chức hỗ trợ và thông báo để ông biết qua địa chỉ đã đăng ký. Việc bổ sung sẽ hỗ trợ từ giữa tháng 10/2021.

Chinhphu.vn