In bài viết

TPHCM: Ông Đồng Văn Đẹp thuộc hộ khó khăn được hỗ trợ

(Chinhphu.vn) - Ông Đồng Văn Đẹp (xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) là lao động tự do gặp khó khăn. Ông đề nghị được hỗ trợ tiền trợ cấp theo quy định.

07/10/2021 17:02

Về vấn đề này, UBND xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM trả lời như sau:

Qua xác minh, ông Đồng Văn Đẹp đã được nhận hỗ trợ 4 lần, lần cuối cùng vào ngày 26/8/2021 gồm 10 kg gạo.

Ông Đồng Văn Đẹp làm thợ hồ, không thuộc diện hưởng theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND và đã được UBND xã Trung An lập danh sách đưa vào hộ khó khăn, đã được UBND huyện duyệt danh sách, xã đã làm thủ tục rút tiền chuyển về ấp để cấp theo quy định.

Chinhphu.vn