In bài viết

TPHCM: Quyết định tuyến đường mang tên Võ Nguyên Giáp

(Chinhphu.vn) - UBND TPHCM đã lấy ý kiến nhân dân và đề xuất lên HĐND Thành phố về việc đặt mới tên đường Võ Nguyên Giáp.

22/11/2013 09:22
Xa lộ Hà Nội nhìn từ trên cao.

Tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp dài hơn 7,1km, từ giao lộ Điện Biên Phủ-Đinh Tiên Hoàng (Quận 1) kéo dài qua cầu Sài Gòn, đến chân cầu Rạch Chiếc thuộc xa lộ Hà Nội.

Cùng với việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp, TPHCM sẽ điều chỉnh giới hạn tuyến đường Điện Biên Phủ, sẽ chỉ kéo dài từ vòng xoay Ngã Bảy đến đường Đinh Tiên Hoàng.

Xa lộ Hà Nội sẽ được thu ngắn lại từ cầu Rạch Chiếc.

Tại Hà Nội, đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải chờ đến kỳ họp HĐND Thành phố trong tháng 12/2013 mới được quyết định chính thức.

Nhật Nam