In bài viết

TPHCM tìm đường đặt tên Võ Nguyên Giáp

(Chinhphu.vn) - Sở VHTTDL cùng Sở Giao thông vận tải TPHCM đang rà soát các tuyến đường đã được xây dựng hoàn chỉnh (chưa được đặt tên) để lựa chọn lý trình phù hợp, đề xuất đặt tên đường Chủ tịch nước Võ Chí Công, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng và ông Võ Trần Chí (nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy).

08/11/2013 12:42

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng yêu cầu hai Sở trên lựa chọn tuyến đường mới với lý trình phù hợp để đặt tên đường mang tên Trần Văn Trà, thay cho tuyến đường Trần Văn Trà hiện nay tại khu Nam Sài Gòn.

Bên cạnh đó, Sở VHTTDL cùng với các cơ quan chức năng rà soát, bổ sung danh sách tên các nhân vật lịch sử, tên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào quỹ tên đường của TPHCM.

Nhật Nam